จะว่ายาก ก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย

ที่ว่ายาก เพราะเห็นผลช้า ถ้าใจไม่เย็นพออาจท้อได้

ที่ว่าง่าย เพราะค่อยๆ ฝึก โดยเริ่มจากพ่อแม่

เริ่มตั้งแต่ยังเล็กๆ หรือว่าตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้

ถ้าแบบนี้ ผมว่าไม่ยาก
 
เริ่่มจาก หาของเล่นตามความเหมาะสมของอายุ
 
จากง่ายไปหายาก
 
สลับยากไปหาง่ายบ้างก็ได้ ควรลองดู
 
แล้วสังเกต อาการ ว่าเป็นอย่างไร
 
ถ้าทำไม่ได้ ให้พักไว้ก่อน
 
ไม่ควรให้ดูเฉลย
 
แต่ต้องบอกว่า ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เก่ง
 
หรือไม่ฉลาด
 
ประเด็นอยู่ที่ ความมานะพยายาม มากกว่า
 
คนที่มีมานะ จะเป็นคนที่เก่งได้ 
 
ในอนาคต
 
คนไม่พยายามจะเก่งไปได้อย่างไร
 
(มีโอกาสจะมาเขียนต่อนะครับ)
 
คิดเห็นอย่างไรคุยกันได้ครับ
 

สมศักดิ์ นามวงศ์
View full profile