การวิจัย คือการค้นหาคำตอบที่จะนำมาอธิบาย

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

(ผมคิดของผมเองไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด)

ถ้าฝึกให้เยาวชนรู้จัก การวิจัย

ก็น่าจะดี

ก่อนวิจัย อาจมีคำพูดอย่างอื่น

เช่น การวิเคราะห์

วิจารณ์

พินิจพิจารณา

การสังเกต

การสังเคราะห์

หรือคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียง

ลองให้ลูกๆ หลานๆ หาความหมายของ คำ

ที่กล่าวไว้ด้านบน

นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย

 

 

ข้อสังเกต ฐานยิงตัวนี้ ยิงด้วย ลม

ไม่ใช้สายเบรค

แต่ใช้ลมเป็นตัวกระทำ

เขาเรียกว่า ระบบ นิวเมติค

(มีโอกาสจะมาขยายความต่อนะครับ)


สมศักดิ์ นามวงศ์
View full profile