มุมมองของเวลา

posted by snvaran at 10 Dec 2010 01:41
เขาว่า เวลา ไม่ย้อนกลับ
 
ไปแล้วไปเลย
 
แต่ที่น่าสนใจ เขาว่า
 
เวลา มีแนวโน้ม
 
ยุ่งเหยิง ขึ้นเรื่อยๆ
 
เวลา มีทิศทาง
 
จาก อดีต ไป ปัจจุบัน และ ไป สู่ อนาคต
 
หรือ เวลา มีทิศทางตามการหมุน ของโลก
 
โลกหมุน มีเวลา
 
โลกหยุด เวลาหยุด หรือไม่
 
หรือ โลกหยุด แต่ เวลา ไม่หยุด
 
อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
ผมเชื่อว่า
 
ไม่ว่าอะไรจะหยุด แต่ เวลา ไม่เคยหยุด
 
แม้สักวินาที
 
เราจะได้ประโยชน์จากเวลา
 
ก็ต่อเมื่อ รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
 
หรือแข่งกับเวลา
 
หรือทำอะไรสักอย่างไปพร้อมๆ กับ กาล และ เวลา
 
หรือคุณว่าอย่างไร

 

สมศักดิ์ นามวงศ์
View full profile